Thema's

Workshop leren werken met de Omgevingswet

Werken onder de Omgevingswet, welke competenties heb je nodig?

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Doel
Doel van de workshop is om te leren en te ervaren welke competenties  je nodig hebt  voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.
De workshop wordt op jouw vraag, op maat dus, georganiseerd en nader ingevuld. De onderwerpen van de workshops sluiten aan op een actuele vraagstelling die speelt in een provincie, regio of gemeente, zoals energietransitie (“van het gas af”), verdichtingsopgave, enz. De deelnemers zijn bij voorkeur betrokkenen bij de casus.

Doelgroep
Provincies, gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Voorbeeld: pilot provincie Zuid-Holland
Tijdens een workshop die onlangs bij de provincie Zuid-Holland is gehouden, is aan de adviseurs van de provincie gevraagd om deel te nemen aan een ‘omgevingstafel’ die door een gemeente wordt georganiseerd als start van de ontwikkeling van het omgevingsplan. De aanwezige adviseurs kregen de opdracht hier het provinciaal belang – in brede zin – in te brengen. Een psycholoog observeerde en gaf feedback: wat gaat er al goed? Wat kan beter? De projectleider van de provincies kreeg zo in korte tijd inzicht in de provinciaal aandachtspunten die relevant zijn voor het omgevingsplan, en de prioriteiten vanuit de provincie.

Programma

  • De workshop duurt één dagdeel. Het programma op hoofdlijnen is als volgt:
  • Kennismaking, doel en programma van workshop
  • Introductie casus
  • Korte training benodigde competenties voor het nieuwe werken met de omgevingswet
  • Ontwerpatelier of omgevingstafel
  • Evaluatie door psychologen en door projectleider
  • Afsluiting

Kosten
De kosten voor deelname aan de workshop bedragen €435,- excl. btw. 

Interesse?
Wil jij samen met ons een workshop Rolverandering Omgevingswet organiseren voor jouw organisatie? kijk dan voor meer informatie op   de website van de VNG.