Thema's

Helpdesks en websites

Voor algemene vragen of opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met Relevant.

Voor inhoudelijke vragen over externe veiligheid kunt u contact opnemen met diverse landelijke helpdesks

Overige websites met EV informatie staan in hieronder. In de afbeelding worden de onderlinge relaties zichtbaar gemaakt.

Website Informatie

Informatiepunt Leefomgeving

informatie over de Omgevingswet en leefomgeving. Er kunnen hier ook vragen worden gesteld

Aan de slag met de omgevingswet

informatie over de Omgevingswet van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk

Omgevingswetportaal informatie over de Omgevingswet van het ministerie BZK
Wetten.nl actuele en historische teksten van landelijk geldende verdragen, wetten en regelingen
Infomil praktische ondersteuning bij de uitvoering van omgevingsbeleid (ministerie IenW)
Risicokaart overzicht van risico's met gevaarlijke stoffen in Nederland
Risicokaart - invoer gegevens website voor de invoer van RRGS en ISOR
BRZO plus informatie over de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid
BRZO web besloten werkomgeving van de Brzo-uitvoeringsdiensten in Nederland
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen informatie over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie
RIVM website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Instituut fysieke veiligheid website van het Instituut Fysieke Veiligheid
Brandweer website van Brandweer Nederland
Omgevingsdienst.nl website van Omgevingsdienst NL, de vereniging van de 29 omgevingsdiensten in Nederland

Scenarioboek EV

website met realistische en uniforme externe veiligheid scenario’s door de veiligheidsregio’s in landsdeel Noordwest

Ruimtelijke plannen 

website met bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Ontwerp veilige omgeving website van het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving die vroegtijdige betrokkenheid van omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen stimuleert
Velin website van de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland