Nieuws

Kennis over externe veiligheid wordt verzameld op veel plekken blijkt uit infosessie Relevant Congres

Geplaatst op: 9 april 2024

Tijdens het Relevant Congres op woensdag 27 maart is de opkomst groot tijdens de infosessie ‘Kennis, de sleutel voor een veilige toekomst?’.

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft samen met een paar partners de samenwerking gezocht om uitleg te geven over wat er al gebeurt op het gebied van kennisdeling in de wereld van externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Het idee was om ook uitgebreid de tijd te nemen om met elkaar stil te staan bij verbeteringen rondom dit thema en om in kaart te brengen waar (nieuwe) behoeftes liggen.

Behoefte aan het delen van inzichten, scenario’s, prognoses en regels
Lilian Weeda opent als voorzitter van het LPVL de infosessie. Zij vraagt zich tijdens de bijeenkomst hardop af: ‘Wat missen wij nog in onze kennisinfrastructuur, kennisopbouw en kennisuitwisseling?’ Eerst wordt inzicht gegeven in wat er al wel is. En dat is al best veel. Aan het einde van de sessie wordt er via de Mentimeter vragen gesteld aan de deelnemers om een groepsgesprek te starten over het delen van kennis. Het levert een korte discussie op waarin duidelijk wordt dat er veel kennis is en dat er veel documenten worden opgesteld. ‘We doen hetzelfde werk en vogelen soms ook hetzelfde uit,’ zegt een van de deelnemers. ‘Maar op welke plek kun je nu echt terecht voor deze kennis?’ Het antwoord is niet eenduidig te geven maar vaststaat dat er behoefte is aan het delen van inzichten, scenario’s, betrouwbare prognoses en duidelijke regels. Dat onderstaande plekken al bestaan voor het delen van kennis over externe veiligheid is voor sommige aanwezigen een eye-opener.

Waar komt kennis al wél samen?

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving
Het LPVL deelt kennis over omgevingsveiligheid. Ongeveer 5 keer per jaar komen de leden bij elkaar. De leden zijn werkzaam voor provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, het RIVM,  IPLO en het ministerie van I&W. Naast interessante en inhoudelijke presentaties tijdens bijeenkomsten worden ook uitvoeringsknelpunten uit de praktijk besproken. Gezamenlijk kunnen de leden een uniforme uitvoeringslijn ontwikkelen en zo bijdragen aan beleidsontwikkeling. Actueel nieuws over het LPVL is te lezen op www.relevant.nl, op LinkedIn en op Kennisnet.

Kennistafel Aandachtsgebieden
Wessel Roodhorst van Royal HaskoningDHV (RHDHV) is secretaris van de Kennistafel Aandachtsgebieden. Op zijn vraag of de aanwezigen bekend zijn met deze kennistafel schudden de meeste aanwezigen hun hoofd, ze zijn er nog niet bekend mee. In totaal zijn er vier kennistafels waar ongeveer 200 actieve deelnemers bij aangesloten zijn. De kennistafels zijn een schakel tussen publieke en private partijen. Meestal vormt een praktische casus de basis voor het overleg. Het is een plek om kennis en praktijkervaringen met elkaar te delen, te bespreken hoe veiligheid technisch geborgd kan worden, maar ook wat eventuele nieuwe risico’s zijn en waar nieuw beleid wordt besproken. Wil je meer weten over de Kennistafel Aandachtsgebieden? Lees dan hier het LPVL-interview met Wessel Roodhorst en voorzitter Simone van Dijk nog eens terug. Benieuwd naar de andere Kennistafels? Hieronder zie je ze nog even op een rij:

  • Veilige energietransitie: Ben Riemersma (NIPV)
  • Transport: Roel Schaap (RHDHV) (lees hier het LPVL-interview met Roel terug)
  • Windenergie: Jeroen Eskens (AnteaGroup)
  • Aandachtsgebieden: Wessel Roodhorst (RHDHV)

Workshop Omgevingsveiligheid
Het RIVM verzorgt maandelijks op de laatste dinsdag van de maand om 11.30 uur een online workshop. Cosima Stähler vertelt dat de onderwerpen uiteenlopend zijn. Zo is het laatst gegaan over de waterstofpilot in Lochem en over de impactanalyse Externe Veiligheid voor de Eemshaven. Luister je de volgende keer mee? De volgende bijeenkomst op 23 april gaat over Energieopslagsystemen (EOS). Wil je je aanmelden voor de online workshop of wil je meer informatie, kijk dan hier. De informatie die gedeeld wordt tijdens de workshop wordt ook gedeeld op de Maatregelenwiki. Dit is een platform waar praktijkvoorbeelden en handreikingen gedeeld worden over werken met het externe veiligheidsbeleid.  Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. 

Kennisinfrastructuur van VNG
Andrew Harijgens is kwartiermaker voor de verbetering van de kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid bij VNG. Het afgelopen jaar heeft hij de huidige kennisinfrastructuur in kaart gebracht. Tijdens de presentatie laat hij zien dat op veel plekken kennis aanwezig is. ‘Maar wie heeft er nou een totaaloverzicht?’ vraagt Andrew zich af. ‘Er is een gebrek aan regie en coördinatie.’ Hij ziet veel kansen en mogelijkheden voor een verbindingsteam van kennismakelaars. Die kunnen inzetten op een (jaar)agenda, de coördinatie op zich nemen en zorg dragen dat er één loket is voor vragen en contact. Interessant om de komende tijd te volgen hoe de uitwerking van deze kennisinfrastructuur eruit komt te zien.

Volg het LPVL
Er wordt al veel kennis gedeeld op bovengenoemde plekken. Maar nu nog werken aan een eenduidige kennisdeling. ‘Helaas liep het plenaire programma uit waardoor we een stuk minder tijd hebben gehad om de discussie en behoeftes in kaart te brengen,’ zegt Nanny van Rooij, secretaris voor het LPVL. ‘Maar het was mooi om te zien dat de introductie over wat er al wél is, voor sommige mensen nog nieuw en onbekend was. Die weten nu toch wat meer plekken te vinden als ze kennis willen halen of brengen.’ Het LPVL blijft dit onderwerp agenderen en nadenken over slimme oplossingen. Meer weten over het LPVL? Kijk dan hier of volg ons op LinkedIn.