Programma Jaarcongres Relevant 2011

Externe Veiligheid klaar voor de toekomst

29 november in de ReeHorst in Ede

9.00 - 9.30 uur Ontvangst op de Relevant netwerkmarkt

9.30 - 10.45 uur Plenair programma

Opening en welkom
Dagvoorzitter: Jan Mans, oud-waarnemend burgemeester Moerdijk
De heer Mans is burgemeester geweest in Meerssen, Kerkrade en Enschede, waar in 2000 de vuurwerkramp plaatsvond. Vanaf 2005 was hij waarnemend burgemeester in Venlo, Zaanstad, Maastricht en begin dit jaar in Moerdijk. De heer Mans heeft in 2002 het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing opgericht. In 2008 was hij voorzitter van het Onderzoeksteam Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, ook wel aangeduid als de commissie Mans.

Presentaties
Jan Kliest, Hoofd Centrum Inspectie- Milieu en Gezondheidsadvisering van het RIVM
De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk
Frank Vergeer, partner adviesbureau risico- en crisiscommunicatie Inconnect
‘Zonnu grote vuurbal jong urh bam’
Armand Scheurs
Leun achterover en luister naar Armand Scheurs. In vogelvlucht brengt hij een verrassende evaluatie ten gehore over het zojuist vertoonde plenaire programma.

10.45 - 11.15 uur Pauze op de Relevant netwerkmarkt

11.15 - 12.45 uur Informatieve sessies

12.45 - 13.45 uur Lunch op de Relevant netwerkmarkt

13.45 - 14.15 uur Vervolg plenair programma
Fred Woudenberg, Hoofd Cluster Leefomgeving, GGD Amsterdam
De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest

14.15 - 16.15 uur Werksessies Kennistafels
Tijdens de werksessies van de Kennistafels gaat u zelf aan de slag. De Kennistafels van Relevant verzorgen een levendige bijeenkomst waar u zich kunt laten inspireren door anderen en waar u anderen zult inspireren.

16.15 - 17.00 uur Borrel op de Relevant netwerkmarkt

Terug naar algemene informatie Jaarcongres