Thema's

CO2

Door de klimaatverandering is transport en opslag van CO2 een actueel onderwerp geworden. CO2 is niet explosief of brandbaar, maar in hoge concentraties wel schadelijk voor mensen omdat het zuurstof kan verdringen en inwerkt op het centrale zenuwstelsel. Daarom wordt er vanuit externe veiligheid aandacht besteed aan grootschalige opslag en transport van CO2. CO2 wordt onder andere toegepast door tuinders en in sommige gasblusinstallaties.
De toxische werking van CO2 is nog niet definitief vastgelegd in een zogenoemde probit. Dit is een formeel erkende wiskundige relatie die het verband tussen concentratie, blootstellingsduur en overlijdenskans beschrijft. Er is wel een voorlopige probit die bijvoorbeeld toegepast is bij berekeningen voor de voorgenomen CO2-opslag onder Barendrecht.

Actuele ontwikkelingen

Wet- en regelgeving

Voor gebruik en opslag is geen specifieke nationale wet- en regelgeving bekend. Er worden door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en het daaraan gekoppelde ADR wel eisen gesteld aan vervoer van CO2. Er is wel europese regelgeving voor opslag van CO2. Zie voor nadere informatie de themapagina Vervoer gevaarlijke stoffen.

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

CO2-afvang en opslag , Milieu Centraal over het afvangen en opslaan van CO2
Klimaatverandering, Rijksoverheid
CATO, Onderzoeksprogramma rond CO2-afvang-, transport en opslag
Stichting Borg: infopunt CO2-opslag Noord-Nederland

Zie ook

Buisleidingen