Thema's

Buisleidingen

In Nederland ligt ongeveer 15.000 km buisleiding voor hogedruktransport van gevaarlijke stoffen. Het gaat vooral om aardgas en brandbare vloeistoffen. Sinds maart 2005 is het ministerie van VROM en nu I&M verantwoordelijk voor het hele beleid ten aanzien van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook