Thema's

Dataservice EV

Voor de wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid (EV) door het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk) is een drietal informatiesystemen ontwikkeld. Deze systemen dragen bij aan de kern van de informatiebehoefte om altijd te kunnen beschikken over een volledig, actueel en juist overzicht van populatiegegevens, kwetsbare objecten en risicobronnen, dat voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (beschikbaar, bruikbaar en bestendig). De informatiesystemen zijn in eerste instantie ontwikkeld voor EV-specialisten van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Disclaimer: De eigenaar van de EV-informatiesystemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik ervan.

1. Populatieservice

De Populatieservice genereert populatiegegevens voor het uitvoeren van risicoberekeningen in de rekenpakketten SAFETI-NL, CAROLA, RBMII en Gevers.

2. Kwetsbare Objecten EV 

Het Kwetsbare objecten EV-informatiesysteem geeft een overzicht van de aard en ligging van kwetsbare objecten en terreinen zoals die in de EV-wet- en regelgeving worden onderkend.

3. EV-signaleringskaart

De EV-signaleringskaart biedt ruimtelijk inzicht in de risicobronnen en de zones die daarbij horen, in relatie tot de omgeving (kwetsbaarheid van objecten, bestemmingen). De EV-signaleringskaart bestaat uit (1) een webviewer, en (2) webservices waarmee kaartlagen van de signaleringskaart.