Thema's

Kwetsbare objecten EV

De kwetsbare objecten bieden de mogelijkheid om deze te vergelijken met de PR10-6 contouren van inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen en buisleidingen, zodat een EV-deskundige van het bevoegd gezag kan inschatten of sprake kan zijn van een saneringssituatie en of maatregelen nodig zijn. 

De kwetsbare objecten zijn als kaartlagen in de EV-signaleringskaart opgenomen. Om van de ze kaart gebruik te kunnen maken moet de gebruiker zich registreren.

Achtergrondinformatie