Thema's

Kwetsbare objecten EV

De kwetsbare objecten bieden de mogelijkheid om deze te vergelijken met de PR10-6 contouren van inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen en buisleidingen, zodat een EV-deskundige van het bevoegd gezag kan inschatten of sprake kan zijn van een saneringssituatie en of maatregelen nodig zijn. 

Onderdeel EV-signaalkaart

De kwetsbare objecten zijn als kaartlagen in de EV-signaleringskaart opgenomen. Om van de ze kaart gebruik te kunnen maken moet de gebruiker zich registreren.

Module populatieservice

De kwetsbare objecten zijn ook onder de werknaam “EV-objecten” als module in de Populatieservice opgenomen.  Na het opstarten van de Populatieservice kunnen de objecten geraadpleegd worden door te klikken op de module “EV-objecten”, zie ook deze quick start handleiding.  Registreren/inloggen is niet nodig.