Thema's

Kennistafel Transport

De Kennistafel Transport is tot stand gekomen door het samenvoegen van de Kennistafel Buisleidingen en de Kennistafel Basisnet.

De kennistafel heeft een signaalfunctie voor problemen die zich in de praktijk voordoen met beleid en regelgeving rond buisleidingen en het Basisnet. Door middel van casussen en FAQ's op www.relevant.nl zijn praktijkervaringen, oplossingen etc. van de kennistafel beschikbaar en toegankelijk voor andere professionals. De kennistafel houdt zich bezig met onderwerpen die variëren van transportassen in ruimtelijke plannen tot maatregelen om de veiligheid van transportassen te verbeteren en alles daar tussenin.

 U kunt contact opnemen met de kennistafel buisleidingen via Relevant.