Thema's

Visie externe veiligheid

EV-beleid is niet alleen het signaleren en oplossen van afzonderlijke EV-knelpunten. Het gaat ook over de knelpunten in hun ruimtelijke omgeving en het maken van keuzes daarin. Niet alleen voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Het opstellen en gebruiken van een visie Externe Veiligheid is een middel om een samenhangend beeld van de toekomst te creëren. Het eindresultaat biedt houvast voor toekomstige situaties waarin EV een rol kan splen. Maar ook het proces heeft waarde. Het is een middel om bestuurlijke aandacht te vragen voor EV-problematiek. En om het juiste netwerk op te bouwen.

Praktijk en uitvoering

Film voor burgers

Handleidingen
Handleiding beleidsvisie externe veiligheid, 2005, Gelderland
Raamwerk beleidsvisie, 2006, Noord-Brabant
Stramien beleidsvisie voor gemeenten, 2009, Zeeland
Stramien tot formulering van het externe veiligheidsbeleid, 2004, IPO
Handreiking EV-visie voor gemeenten in het Rijnmondgebied, 2006

Provinciale en regionale visiedocumenten
Beleidsvisie externe veiligheid Gelderland, 2007
Beleidsvisie Zeeland, 2005
Gebiedsvisie Externe Veiligheid Amsterdams havengebied Westpoort, 2009
Gezamenlijke beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg, 2011
Provinciale visie externe veiligheid Zuid-Holland, 2006
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland, 2008
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Midden-Holland, 2008

Gemeentelijke visiedocumenten
Gemeenten in Zuid-Holland, 2009
Gemeenten in Noord-Brabant, 2009