Thema's

Risicocommunicatie

Burgers die goed op de hoogte zijn van risico's in hun omgeving voelen zich veiliger en reageren beter als er een ramp gebeurt. De Wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht overheden om burgers informatie te geven over de risico's in hun leefomgeving.
Eén van de instrumenten die in het kader van risicocommunicatie is ontwikkeld is de provinciale risicokaart. De risicokaart heeft als doel een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico's. Deze kaarten worden gevuld vanuit het landelijke landelijke Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS). Zie voor meer informatie het thema risico-inventarisatie.

Wet- en regelgeving

Wet veiligheidsregio's

Praktijk en uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook