Thema's

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden zijn zones rondom een risicobron waar de gemeente bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening dient te houden met de mogelijke effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen. Aandachtsgebieden zijn de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid. Er zijn drie typen aandachtsgebieden; een brand-, een explosie- en een gifwolkaandachtsgebied. Binnen een aandachtsgebied geldt dat onder normale omstandigheden slachtoffers bij een incident niet kunnen worden voorkomen. Het aspect veiligheid verdient daarom extra aandacht bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen een aandachtsgebied. Binnen de aandachtsgebieden moet het bevoegd gezag afwegen welke functies / activiteiten hier ontwikkeld kunnen worden, hoe de veiligheid geborgd is en of het een bepaald (rest)risico acceptabel vindt. 

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook