Thema's

PGS

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) geeft op basis van actuele technieken een overzicht van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden die overheden kunnen toepassen bij het verlenen van vergunningen, het opstellen van algemene regels en het toezicht houden op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en/of deze opslaan en transporteren. De publicatiereeks vervangt sinds 2005 de CPR-richtlijnen die werden onderhouden door de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.
Alle PGS-puclicaties zijn te downloaden vanaf de PGS-website.

Actuele ontwikkelingen

Eerste PGS netwerkbijeenkomst

Vanuit de IPO, VNG en veiligheidsregio’s is het aan het Ministerie I&M aangegeven dat er steeds minder overheden betrokken waren bij de actualiatie van de PGS’en. Het ministerie I&M heeft besloten om (via IOV) middelen ter beschikking te stellen voor de aanwezigheid van decentrale overheden bij de actualisaties van PGS’en.

Op 1 juli was de eerste PGS netwerkbijeenkomst voor overheidsleden van PGS-werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over de veranderingen die de komende tijd voor PGS op stapel staan. Ook was er gelegenheid om  (toekomstige) PGS-collega’s (beter) te leren kennen.

De stuurgroep PGS betaat uit: Marcel Rietberg (IPO), Wim Kooijman (VNG), Geerlof Bijsterbosch (VR’s), Lilian Weeda (voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid) , Paula Bohlander  (NEN )en Marlouce Biemans  (secretaris IOV).  Deze stuurgroep heeft de procedure deelname overheid PGS opgesteld die tot doel heeft het  realiseren vanvoldoende inbreng van de decentrale overheden in de verschillende PGS-werkgroepen.

Op 22 september en 16 oktober zijn de volgende PGS-netwerkbijeenkomsten gepland met als onderwerp ‘Versterken van je rol in een PGS-team’. Voor PGS-werkgroepdeelnemers is deelname aan één van de bijeenkomsten verplicht. De uitnodiging wordt binnenkort via NEN verspreid.

In het verslag PGS bijeenkomst 1 juli 2015 staat het verslag van de bijeenkomst en van de gehouden presentaties.

Actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot bijstelling van het actualisatie programma tot en met 2017

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

  • Heeft u een (technisch) inhoudelijke vraag over een PGS richtlijn, of over de toepassing in de praktijk, dan kunt u via een vragenformulier contact opnemen met de Infomil Helpdesk.
  • Heeft u suggesties en ideeën over een PGS richtlijn, een vraag over de PGS beheerorganisatie, of een vraag over het proces van het tot stand komen van een PGS richtlijn, dan kunt u contact opnemen met het PGS of telefonisch op (015) 2690 120.

Zie ook