Thema's

Procedure deelname overheid PGS

 1. De NEN geeft aan dat er behoefte is aan medewerkers voor een PGS-actualisatie, na het uitvoeren van een marktverkenning.
 2. De NEN start met het opstellen van het projectplan. Hierin worden de competenties die nodig zijn, het aantal werkgroepen en dergelijke opgenomen.
 3. De vraag welke medewerkers capaciteit beschikbaar hebben voor de betreffende PGS-actualisatie en om (zo nodig alsnog) een CV en capaciteit aan te leveren wordt gesteld door
  1. de voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid; deze benadert de medewerkers vergunningverlening en handhaving. Op dit moment is dat Lilian Weeda.
  2. De stakeholder van de PGS-programmaraad voor de Veiligheidsregio’s; deze benadert de medewerkers van de Veiligheidsregio’s. Op dit moment is dat Geerlof Bijsterbosch.
 4. Beiden verzamelen de CV’s en capaciteit voor de gevraagde PGS-actualisaties.
 5. De IOV-stuurgroep PGS ontvangt de CV’s van die medewerkers die hebben aangegeven capaciteit beschikbaar te hebben voor de betreffende PGS-actualisatie.
 6. De IOV-stuurgroep PGS selecteert uit de ingediende CV’s het overheidsdeel van het PGS-team, rekening houden met de competenties en het evenwicht in de teams (1,VV, 1 HH, 1 VR en ieder een sparringpartner). Als uit het projectplan blijkt dat er meerdere werkgroepen worden gevormd dan selecteert de IOV-stuurgroep PGS de overheidsbijdrage voor deze werkgroepen eveneens. De stuurgroep neemt dit op in een advies voor de PGS-programmaraad.
 7. De voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid en de stakeholder van de PGS-programmaraad voor de Veiligheidsregio’s benaderen de geselecteerde deelnemers.
 8. Dat gebeurt via de mail waarin aangegeven staat dat:
  1. de IOV-stuurgroep PGS de medewerkers heeft geselecteerd op basis van competenties en evenwicht in het team;
  2. dit in een advies zet aan de programmaraad;
  3. dat de PGS-programmaraad de leden formeel benoemd op basis van het advies van de IOV-stuurgroep;
  4. hoe de financiën zullen lopen.