Thema's

Brzo

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 is een uitvloeisel van de Seveso III richtlijn van de Europese Unie. Het Brzo 2015 heeft tot doel: "het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen, door inrichtingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen".

Actuele ontwikkelingen

  • Zes RUD's zijn gespecialiseerd in de uitvoering van de Wabo-taken en BRZO-taken voor de bedrijven die onder het BRZO en/of IPPC, categorie vallen. Het gaat om: RUD Groningen (Groningen, Drenthe, Fryslân), RUD MARN (Overijssel, Gelderland), RUD Noordzeekanaalgebied (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht), RUD DCMR (Zuid-Holland, Zeeland), RUD Midden-West Brabant (Noord-Brabant) en RUD Zuid-Limburg (Limburg).

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook