Thema's

Veiligheidscontouren

Het bevoegd gezag kan op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een veiligheidscontour vaststellen rond een gebied waar risicovolle inrichtingen liggen. Een veiligheidscontour geeft de grens aan tot waar de risicocontouren (PR10-6) van bedrijven mogen uitbreiden. Binnen de contour wordt niet meer getoetst aan de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico. Zo kan het bevoegd gezag ruimte reserveren voor de groei van risicovolle bedrijven. Binnen de veiligheidscontour is woningbouw, of de bouw of vestiging van andere kwetsbare objecten, niet toegestaan. Een uitzondering zijn kwetsbare objecten die een functionele binding met de aanwezige inrichtingen of het gebied hebben.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Zie ook